Resegaranti

Do It Event har som arrangör och återförsäljare av paketresor ställt en resegarnti hos Kammarkollegiet.

Resegarantier är till för att skydda resenärer om en resa ställs in eller avbryts, och resenären inte får tillbaka sina pengar från researrangören. Ersättningen ska täcka det som resenären har betalat för resan och kostnader för eventuell hemresa. Det vanligaste skälet till att resegarantin används är när reseföretag går i konkurs.

Resegarantier gäller för paketresor och vissa andra researrangemang. I resegarantilagen framgår vilka resor som omfattas av resegarantin. Det är Resegarantinämnden som beslutar om vilka resenärer som ska få ersättning och ersättningens storlek.

Vi frågor om hur Resegarantilagen skyddar din resa kontakta:
Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm. T:08-700 08 00