Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor överskrider dem allmänna resevillkoren

1. Bokade biljetter
Bokade arrangemang/paketresor till evenemang är ej återbetalningsbara.

Do It Event ansvarar inte när evenemang blir flyttade, avbrutna eller inställda.

Vid matchändring som innebär att match spelas utanför bokad flygtid eller hotelltid, kan Do It Event på resenärens begäran eventuellt boka om nätterna så att ursprungsmatchen kan ses. Eventuella ombokningskostnader betalas av resenären.
Det åligger kunden att kontrollera evenemangens eventuella ändringar av speldag och speltider. Vid inställt evenmang där nytt datum EJ tillkännages är Do It Event ej ansvariga och ej heller återbetalningsskyldiga.

Do It Event hänvisar till Gouda för försäkringar mot eventuella händelser som vi ej kan påverka. Kontakta oss för prisuppgift samt beställning av avbeställningsskydd.

Do It Event har inget återbetalningsansvar om gäster blir avvisade från arenan på grund av exempelvis dåligt uppträdande eller att någon iklädd fel matchdräkt försöker komma in på fel läktare eller inte kan identifiera sig i samband med entré till evenemang eller inte har korrekt namn på biljett vid särskilda evenemang. Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in i gällande regelverk avseende uppträdande vid varje enskilt evenemang.

2. Flygresan
Do It Event ansvarar inte för flygtransport som ingår i paketresa. Respektive flygbolag har egna regler och det är resenärens skyldighet att skaffa sig kännedom om dessa. Flygföretagen har heller inget ansvar för övriga delar i paketresan. Kontakta respektive flygbolag för närmare information. Flygresan kan endast utnyttjas på datum och tider angivna i biljetten. Flygnummer och avresetider kan ändras, gå noga igenom de färdhandlingar du fått. Do It Event ansvarar inte för eventuella förseningar för bokade anslutningar till avreseorten på paketresan.

3. Betalning av resa.
Slutbetalning av resa sker senast 30 dagar innan avresa alternativt efter annat antal dagar enligt överenskommelse.

Vid bokning av flygresa i samband med arrangemang, så kommer kostnaden att faktureras separat av flygbolag.

Vid händelse av betalning efter förfallodatum förbehåller sig Do It Event rätten att avboka resan utan rätt till återbetalning till kunden.

4. Avbeställning av bokad paketresa
Vid avbeställning av paket där biljett till fotbollsmatch ingår sker ingen återbetalning av biljett eller logi oavsett när avbetsällningen sker, samma gäller vi flyttad/inställd match. Om kund har tecknat avbetsällningskydd hänvisar Do It Event dem till deras försäkringsbolag.

5. Reklamation av resa
Reklamationer skall inkomma till Do It Event senast 15 dagar efter avslutad resa och skall vara skriftlig. Om reklamation inkommer senare beaktas den ej.

6. Adressändring
Eventuella adressändringar inklusive e-postadress eller ändring av telefonnummer efter bokningstillfället måste anmälas till Do It Event omgående för att vi ska kunna nå resenär för information om eventuella tidtabellsändringar och annat som är viktigt för resans genomförande.

7. Resebekräftelse
Eventuella muntliga löften som getts vid bokning skall finnas på bokningskräftelsen för att kunna åberopas.

8. Pass och eventuella visum
Resenären är skyldig att ha medföra pass vid resor utom Norden. Krävs visum för att enskild resenär skall beviljas inresa ansvarar resenären för visumansökan. Do It Event kan inte ta ansvar om resenär nekas visum varför detta bör göras innan bokning av resan. Do It Event kan ej heller åläggas något ansvar om resenär nekas inresa i något land av anledning utanför Do It Event:s kontroll.

9. Resehandlingar
Resenären har skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhållits och omgående påtala eventuella felaktigheter.

10. Minimiantal deltagare
Vid resor där vi reserverar oss för minsta antal deltagare vilket anges på bekräftelsen för sådana specialresor förbehåller vi oss rätten att ställa in resor där antalet deltagare inte uppnås. Dessa resor kan i vissa fall genomföras mot en ökad kostnad, detta beslut tas i samråd med resenären. Om inte det nya priset accepteras har resenären rätt att avboka resan. Måste en resa inställas skall resenären ha besked senast 25 dagar innan avresa.

11. Tryck- och skrivfel
Vi reserverar oss för tryck- och skrivfel samt ändringar som tillkommit efter att materialet publicerats.

12. Övrigt
Om du av någon anledning inte vill eller kan se en match/ett evenemang som du köpt biljett till får denna biljett ej säljas vidare då detta kan vara otillåtet/olagligt och kan medföra rättsliga åtgärder.

Vi rekommenderar att inte bära matchtröja eller halsdukar (supporterkläder) på arenan. Matchbiljetterna kan vara på både hemma- och bortalagens sektioner.

Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in de regler och lagar som gäller i varje land och hos varje enskild evenemangsarrangör.

Trevlig resa!